ஓய்வூதியர் தின விழாக் கொண்டாட்டத்திற்கு அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம். நாள் : 17-12-2019 செவ்வாய்க்கிழமை, காலை 10:00 மணி. இடம் : DA திருமண மகால், தூத்துக்குடி.

13 December 2019


26 October 2019

தீபாவளி வாழ்த்துகள்!


அனைவருக்கும் AIBSNLPWA தூத்துக்குடி மாவட்டக் கிளையின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!